Kadencja Przedstawicieli pracowników 2020-2025

2020-05-15

W maju 2020 wybieraliśmy Przedstawicieli Pracowników, w celu współdziałania z pracodawcą w przypadkach wymaganych przepisami prawa, w szczególności dokonywania w imieniu Pracowników uzgodnień i/lub konsultacji z Pracodawcą w zakresie prowadzonej przez Pracodawcę działalności socjalnej, wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, programów emerytalnych oraz regulaminów pracy i wynagrodzeń.

Tą jakże odpowiedzialną funkcję objęli Damian Rachwał i Jarosław Pernal. Gratulujemy!

Zobacz więcej