Fixit operations center

FIXIT Operations Center (w skrócie FOC), stanowi fundament wszystkich realizowanych przez nas projektów.

Jest to zestaw systemów, aplikacji oraz procedur, których rolą jest zapewnianie prawidłowego i efektywnego zarządzania. Celem nadrzędnym FOC jest umożliwienie odwzorowania wszystkich wymagań projektowych tak, aby dostarczyć jak najwyższy poziom Customer Experience.

Rozumiany jako sprawna, szybka, intuicyjna, a przede wszystkim bezproblemowa obsługa obejmująca kontakt i bieżącą komunikację z użytkownikami, przyjmowanie i obsługę zgłoszeń, a także szereg usług dodatkowych.

Usługi zmierzającej do budowania najwyższego stopnia satysfakcji klientów, a przez to - wpływania na pozytywne doświadczenia z marką.

ELEMENTY FIXIT OPERATIONS CENTER

Poznaj kluczowe obszary, w ramach których dbamy o realizowanie strategii Customer Experience.

Fixit Rma

Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń

System umożliwia użytkownikom zgłoszenie on-line reklamacji lub problemu związanego z posiadanym przez nich produktem.

Jak to działa?

 1. Rejestracja zgłoszenia

  Użytkownik w bezpieczny a zarazem łatwy i intuicyjny sposób jest krok po kroku prowadzony przez cały proces.

 2. Przyjęcie zgłoszenia

  Po jego zarejestrowaniu, użytkownik otrzymuje potwierdzenie. Następnie, jeśli wyrazi na to zgodę, może dodatkowo otrzymywać cykliczne powiadomienia dotyczące statusu, jak i kolejnych kroków związanych z naprawą.

 3. Weryfikacja

  W każdej chwili może sprawdzić aktualny status oraz inne parametry zgłoszenia.

 4. Zakończenie zgłoszenia

  Po sfinalizowaniu zgłoszenia otrzyma również wszelkie szczegóły na temat podjętych działań, opis usterek oraz ewentualne rekomendacje (np. dotyczące przyszłej eksploatacji produktu).

Zarządzanie zgłoszeniami

Osoba odpowiedzialna po stronie kontrahenta za procesy obsługi reklamacji (Service Manager) korzysta z dedykowanego modułu Management Dashboard, w którym to na bieżąco może śledzić status zgłoszeń, obserwować statystyki, a także analizować dane i raporty.

Dla zapewnienia pełnej ochrony, cały system zabezpieczony jest certyfikatem, a każde konto otrzymuje swoje indywidualne login i hasło użytkownika. Aby umożliwić jak najbardziej wydajną i łatwą wymianę danych - FIXIT RMA jest również otwarty na integrację z systemami biznesowymi naszych klientów.

Najważniejszymi zaletami FIXIT RMA są:

 • BEZPIECZEŃSTWO DANYCH UŻYTKOWNIKÓW
 • PROSTA I INTUICYJNA OBSŁUGA
 • ZAAWANSOWANE FUNKCJONALNOŚCI
 • DEDYKOWANY MODUŁ ZARZĄDZANIA
  (tzw.Management Dashboard)

Fixit customer care

Bezpośrednia komunikacja z użytkownikami produktów

Komórka dedykowana bieżącej wymianie informacji na linii użytkownik - serwis. Jedno z głównych narzędzi budowania strategii Customer Experience.

Zespół Customer Care udziela informacji na temat zgłoszeń, jak i porad oraz odpowiedzi na różne pytania dotyczące m.in. funkcjonalności produktów, ich konfiguracji, nowości, kompatybilności akcesoriów.

Ponadto, FIXIT Customer Care oferuje możliwość przeprowadzania ankiet oraz badania satysfakcji użytkowników.

Dzięki wewnętrznej integracji systemów, wszelkie informacje i statystyki dostępne są z poziomu Management Dashboard systemu FIXIT RMA.

Kluczowe zalety FIXIT Customer Care:

 • ZINTEGROWANA WIELOKANAŁOWOŚĆ
  (w tym e-mail, telefon, chat)
 • WYKWALIFIKOWANA KADRA Z DOŚWIADCZENIEM TECHNICZNYM
 • OBSŁUGA W OPARCIU O MIERZALNE WSKAŹNIKI KPI
  (maksymalny czas odpowiedzi, czas spędzony w kolejce, procent odebranych połączeń i inne)
 • WEWNĘTRZNA BAZA WIEDZY
  (FIXITpedia wspierająca zarządzanie i wymianę informacji)

Fixit PMP

Silnik Customer Experience

Centralny system bazodanowy FIXIT PMP (Project Management Platform), na którym oparte są wszystkie dostarczane przez nas rozwiązania.

FIXIT PMP zarządza procesami każdego z realizowanych projektów, odpowiadając zarówno za gromadzenie, jak i dalsze udostępnianie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych procesów.

Najważniejsze cechy FIXIT PMP to:

 • DUŻA WYDAJNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ
 • PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ
  (możliwość implementacji dowolnego scenariusza projektowego)
 • ŚLEDZENIE ORAZ ZNACZNIK CZASU DLA KAŻDEGO KROKU W PROCESIE
 • MONITORING KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW PRODUKTYWNOŚCI I JAKOŚCI PROCESÓW
 • MODUŁ ŚCISŁEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI MAGAZYNOWYMI
 • MOŻLIWOŚĆ INTEGRACJI Z DOWOLNYM SYSTEMEM ZEWNĘTRZNYM

Dzięki wykorzystaniu infrastruktury sprzętowo-systemowej działającej w środowisku rozproszonym, FOC jest rozwiązaniem bezpiecznym, wydajnym, łatwo modyfikowalnym oraz praktycznie eliminującym ograniczenia funkcjonalne.

Dodatkowo, jego nadrzędnym celem jest umożliwienie łatwej i szybkiej integracji z dowolnym systemem zewnętrznym oraz zapewnienie maksymalnie intuicyjnego interfejsu dla użytkownika końcowego.

Skontaktuj się z nami

Napisz wiadomość